Laikas: 2016m. sausio 13d.
Vieta: Panevėžys

Lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai, paženklinti krauju. Tada buvo sužeista apie 700 žmonių, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus (Brolija) nariai, kartu su kitais panevėžiečiais, pagerbėme žuvusiuosius 25-ųjų metinių minėjime, Laisvės aikštėje, Panevėžyje. Šalia garbingai įneštos ir pakeltos Lietuvos Respublikos vėliavos plevėsavo Brolijos bei kitų organizacijų vėliavos. Tai pagarbos, susitelkimo, vienybės ženklas. Dalyvavome Šv. Mišiose.

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir sąjūdžio muziejuje, buvusiose Sąjūdžio Panevėžio grupės patalpose, susirinkome paminėti žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Muziejuje įrengta nuolatinė ekspozicija atspindi pasipriešinimą sovietinei okupacijai Panevėžio krašte 1940–1990 m. Eksponuojami tremtinių bei kalinių daiktai, fotografijos, parodyta partizaninė kova, neginkluotas pilietinis pasipriešinimas, pogrindinė ir disidentinė veikla, Sąjūdžio veikla bei nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas.

Brolijos nariai buvo pakviesti ir dalyvavo Sausio 13 – osios minėjime Panevėžio Kastyčio Ramanausko vaikų lopšelyje – darželyje. Vaikai susirinko pasipuošę neužmirštuolės žiedu, nešini vėlevėlėmis. Salės stende buvo iškabintos Sausio 13-ąją žuvusiųjų už laisvę nuotraukos, uždegtos žvakelės. Susirinko tėveliai. Vaikai giedojo tautinę giesmę, deklamavo eilėraščius, dainavo. Brolijos narys Jonas Mališauskas atliko trumpą koncertą.

Sausio 13-osios aukoms atminti Vilniuje vyksta kasmetinis tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“, organizuojamas Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene, kad skelbti visiems, jog mes prisimename tuos įvykius, mūsų atmintyse išliko jų vardai. XXV - jame pagarbos bėgime, kuris įvyko 2016-01-09, nuo Antakalnio kapinių iki televizijos bokšo (9 km) dalyvavo daugiau kaip 4000 dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Gruzijos, Ispanijos bei JAV. Jau treti metai iš eilės, bėgime dalyvavo ir Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus pirmininkas Rimantas Čergelis.

Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus nariai Sausio 13-ąją minėjo ir kituose miestuose, miesteliuose.