Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse

Laikas: 2016m. gruodžio 7d.
Vieta: Vilnius

Aplankėme Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą. Tuskulėnų dvaro teritorija – tai sovietinių okupantų brutalumą ir žiaurumą liudijanti vieta. Čia 1944–1947 m. slapta buvo užkasti NKGB (MGB) vidaus kalėjime vykdant mirties bausmę nužudyti žmonės. www.genocid.lt/tuskulenaiBūstinėje

Laikas: 2017m. lapkričio 9d.
Vieta: PanevėžysLaikas: 2017m. spalio 22d.
Vieta: ŠilagalysLaikas: 2016m. rugpjūčio 8d.
Vieta: AriogalaKelionė į Panemunę

Laikas: 2016m. liepos 16d.
Vieta: PanemunėLaikas: 2016m. liepos 6d.
Vieta: Panevėžys, Laisvės aikštėGedulo ir vilties diena

Laikas: 2016m. birželio 15d.
Vieta: Panevėžys, Nepriklausomybės aikštėTradicinė šventė Šilagalyje „Ką šlama gimtinės beržai“

Laikas: 2016m. gegužės 29d.
Vieta: Šilagalys

Tekstas Šilagalio kultūros centro meno vadovo Jono Mališausko

Nuotraukos Zitos Petronienės


Jau nubolavo gegužės sodai, saulė kyla vis aukščiau... Kasmet sulaukę sodų žydėjimo, džiaugiamės, tikimės ir laukiame... Ir taip kasmet.

Menu gegužę, mano senajame Pasvalio rajono Šikšneliškių kaime, kur žmonės švęsdavo Mojavas. Vienoje kaimo seklyčioje jaunimas puošdavo Šv. Mergelės Marijos paveikslą gėlėmis, žolynais, berželiais. Visą mėnesį, kas vakarą, seni, jauni, vaikai sueidavo, giedodavo giesmes. Po giesmių kieme būdavo gegužinės su dainomis, šokiais. Menu žodžius iš giesmės: ,,Saugok ligoje, šelpk varguose ir sopuliuose“

Šiandien vėl gegužė puošiasi žiedais, virpa oras nuo kaitros, o Šilagalio kultūros centre, jau eilę metų, rengiamos Mojavos, jas apvainikuoja ir palydi tradicinė poezijos šventė ,,Ką šlama gimtinės beržai“.

Šiais metais į vienuoliktąją šventę atvyko 14 literatų iš Biržų ,,Svajoklio“ klubo, vadovaujamo Egidijaus Saldžio, Panevėžio miesto ir rajono literatų klubo ,,Polėkis“, vadovas Stanislovas Grigas. Poetinio žodžio meistrai skaitė savo kūrybos eiles, juos pakeisdavo Šilagalio folkloro ansamblio ,,Šarma“ dainos. Poezijos šventei įamžinti pasodinome berželį.

Šventės dalyvius, literatus ir nemažą būrį klausytojų pasveikino Lietuvos Respublikos seimo narės Rasos Juknevičienės įpareigota atstovė Jurga Girdzijauskienė ir Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus pirmininkas Rimantas Čergelis. Kultūros centro direktorius Vilmantas Vapsva visiems dalyviams įteiktė padėkos raštus. Šventės svečiai ir literatai buvo pakviesti prie kuklaus pavakarių stalo, pasivaišinti sula, sultimis, sumuštiniais, saldumynais. Vėl skambėjo vingrios melodijos, liaudies dainos, kurioms armonika pritarė Algis Čeponis ir Zita Petronienė.

Ne vienas iš šilagaliečių klausė, kur mūsų bibliotekininkas Audris Mikeliūnas, kad jo renginyje niekur nematyti, juk šie metai paskelbti bibliotekų metais?

Bičiuli, ar jauti – jau pavasaris išeina, dar vienas mūsų visų gyvenimo kelrodis. Vėjas jau barsto sodų ir alyvų žiedlapius, jau pilnos rankos balto žydėjimo. Ieškau ir nerandu kaltininko, kas užrakino žydėjimo šventės vartus?

Vasarą šilagaliečiai sutiks giedodami giesmes, kalbėdami maldas, skirtas Jėzaus Kristaus gailestingumo metams. Tegu toliau plazda gyvenimo gija, nešdama gyvenimo šventę!Laikas: 2016m. gegužės 15d.
Vieta: SmilgiaiLietuvos nepriklausimybės atkūrimo diena, kovo 11-oji

Laikas: 2016m. kovo 11d.
Vieta: PanevėžysLaikas: 2016m. sausio 13d.
Vieta: Panevėžys

Lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai, paženklinti krauju. Tada buvo sužeista apie 700 žmonių, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus (Brolija) nariai, kartu su kitais panevėžiečiais, pagerbėme žuvusiuosius 25-ųjų metinių minėjime, Laisvės aikštėje, Panevėžyje. Šalia garbingai įneštos ir pakeltos Lietuvos Respublikos vėliavos plevėsavo Brolijos bei kitų organizacijų vėliavos. Tai pagarbos, susitelkimo, vienybės ženklas. Dalyvavome Šv. Mišiose.

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir sąjūdžio muziejuje, buvusiose Sąjūdžio Panevėžio grupės patalpose, susirinkome paminėti žuvusiuosius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Muziejuje įrengta nuolatinė ekspozicija atspindi pasipriešinimą sovietinei okupacijai Panevėžio krašte 1940–1990 m. Eksponuojami tremtinių bei kalinių daiktai, fotografijos, parodyta partizaninė kova, neginkluotas pilietinis pasipriešinimas, pogrindinė ir disidentinė veikla, Sąjūdžio veikla bei nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas.

Brolijos nariai buvo pakviesti ir dalyvavo Sausio 13 – osios minėjime Panevėžio Kastyčio Ramanausko vaikų lopšelyje – darželyje. Vaikai susirinko pasipuošę neužmirštuolės žiedu, nešini vėlevėlėmis. Salės stende buvo iškabintos Sausio 13-ąją žuvusiųjų už laisvę nuotraukos, uždegtos žvakelės. Susirinko tėveliai. Vaikai giedojo tautinę giesmę, deklamavo eilėraščius, dainavo. Brolijos narys Jonas Mališauskas atliko trumpą koncertą.

Sausio 13-osios aukoms atminti Vilniuje vyksta kasmetinis tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“, organizuojamas Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene, kad skelbti visiems, jog mes prisimename tuos įvykius, mūsų atmintyse išliko jų vardai. XXV - jame pagarbos bėgime, kuris įvyko 2016-01-09, nuo Antakalnio kapinių iki televizijos bokšo (9 km) dalyvavo daugiau kaip 4000 dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Gruzijos, Ispanijos bei JAV. Jau treti metai iš eilės, bėgime dalyvavo ir Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus pirmininkas Rimantas Čergelis.

Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyriaus nariai Sausio 13-ąją minėjo ir kituose miestuose, miesteliuose.Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties kelias“

Laikas: 2016m. sausio 9d.
Vieta: Vilnius