Viliaus Masilionio knygos „Gyvenimo žuvis“ pristatymas

Laikas: 2017m. lapkričio 10d.
Vieta: Panevėžys

Brolijos bendruomenės nariai gausiai susirinko į Parko viešąją biblioteką, kur vyko brolijos nario V. Masilionio poezijos knygos pristatymas. Renginį vedė Liekupio bendruomenės pirmininkė Bronė Slapšienė. Rima Gudienė deklamavo autoriaus eiles „Protėvių Lietuva“, „Gražuolė mano Lietuva“, „Čia mūsų namai“ ir kt. Pats knygos autorius irgi skaitė savo eilėraščius: „Žygiuoja kareiviai“, „Laisvės kelias“, „Išsivadavimas iš Rusijos okupantų“ ir kt. Koncertą knygos pristatymui parengė Panevėžio neįgaliųjų centro vokalinis ansamblis „Jovaras“. Brolijos pirmininkas R. Čergelis pasveikino Vilių Masilionį, įteikė gėlių ir palinkėjo energijos bei naujų kūrybinių sumanymų.

Projekto vykdytoja Rima Mieliūnienė