Kelionė į Kruonį

Laikas: 2017m. lapkričio 18d.
Vieta: Kaišiadorių r. Kruonio sen. Apidemio k., Darsūniškis

Kruonio krašto laisvės gynėjų takais. Parengta pagal Stanislovo Abromavičiaus straipsnį, laikraštis ,,Lietuvos Aidas“, Pilies g. 18-3B, LT- 01124, Vilnius

Kruonio valsčiaus įvykių kronika

1944 11 17 netoli Butkiemio kaimo partizanai išvadavo areštuotus du suimtuosius iš Kazokų kaimo. Nušauti du kareiviai, sužeistas apylinkės pirmininko pavaduotojas.

1944 12 16 apie 30 partizanų užėmė Darsūniškį, nusiaubė paštą, šešis okupantų aktyvistus nubaudė fizinėmis bausmėmis

1944 12 19 partizanai Žalio Velnio vardu įspėjo Sevelionių, Morkūnų, Bartkūnų kaimų pirmininkus ir sekretorius atsisakyti pareigų.

1945 metų balandžio mėn. Pakuonio partizanai užmezgė ryšius su Alfonso Aliukevičiaus-Saulės būrio B. Šipulio-Ąžuolo grupe, o gegužę prie Darsūniškio buvo suorganizuotas LIT atstovų susitikimas, kuriame siūlyta darsūniškiečiams ir pakuoniečiams sudaryti bendrą jungtį.

1945 metų vasarą į Darsūniškio ir Užgirėlio miškus iš Užnemunės dažnai atklysdavo Geležinio Vilko rinktinės Viesulo kuopa, vadovaujamos V. Marčiulaičio, turėjusia 60 partizanų. Jie palaikė glaudžius ryšius su Saulės kovotojais.

1946 06 07 MGB agentūriniais duomenimis Alfonso Aliukevičiaus-Saulės būryje liko tik 5 partizanai. Jis tuo metu kovojo Užnemunėje. 1947 03 07 žuvo prie Kampiškių esančiame Serbentų kaime, Aukštosios Panemunės valsčiuje.

1946 metų gruodžio mėn. areštuota 12 žmonių iš rezervinio Vytauto Sodaičio-Meškos (g. 1924 m.) būrio. Jį sudarė: Zigmas Morkūnas (g. 1908 m.) ir Pranas Raižys (g. 1915 m.) iš Morkūnų, Juozas Televičius (g. 1919 m.), Adolfas Tauras (g. 1929 m.), Vladas Garlečionka (g. 1928 m.) ir Jonas Ražanauskas (g. 1928 m.) iš Mankaviškių k., Petras Žukauskas (g. 1929 m.) iš Leliušių k., Vytautas Sodaitis iš Ginteikiškių k., Alfonsas Malinauskas (g. 1926 m.), Aleksas Žukauskas (g. 1929 m.) ir Bronius Kriaučiūnas (g. 1929 m.) iš Žydiškių k., Zigmas Ražanauskas (g. 1897 m.) iš Morkūnų k.

1946 10 31 Kruonio gyventojas Albinas Berūkštis partizanams pranešė, kad Anglininkuose pas Romualdą Mackevičių užėjo du partizanai, kurie buvo nušauti. Pasirodė, kad tai Mikas Švenčionis iš Kruonio (g. 1922 m.) ir Kostas Grigonis iš Norkūnų (g. 1916 m.).

1947 08 08 Antano Praškevičiaus-Narsuolio būryje liko 9 partizanai.

1948 metų sausio 10–12 d. vyko dideli kareivių siautimai Narsuolio ir Perkūno partizanų grupių buvimo vietose. Buvo rastos dvi slėptuvės, o jose du lagaminai dokumentų. Partizanų slėptuvėse nebuvo.