Ekskursija į Obelių Laisvės kovų istorijos muziejų

Laikas: 2018m. balandžio 28d.
Vieta: Obeliai

Lankėmės Rokiškio krašto muziejaus padalinyje Obeliuose – Obelių Laisvės kovų istorijos muziejuje. Buvęs partizanas, mokytojas, muziejininkas, Rokiškio krašto Garbės pilietis Andrius Dručkus išsamiai supažindino su Nepriklausomybės laisvės kovomis (1919-1920 m.), pokario partizanų kovomis, 1941 m. birželio sukilimu, šio krašto laisvės kovotojais ir jų atminimo įamžinimu ne tik šiame krašte, bet ir Latvijoje (nuo Obelių iki Latvijos 10 km). Partizaninė laisvės kova Rokiškio krašte išskirtinė — anksčiausiai Lietuvoje ji čia pradėta ir vėliausiai baigta. Jau 1943 m. Rokiškio apskrityje susiformavo Lietuvos laisvės armijos štabas, kuriam vadovavo Čedasų mokyklos vedėjas ltn. Kazimieras Kalpokas. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai 1944 m. rugsėjo mėnesį jis ėmėsi organizuoti partizanų rinktinę. NKVD–NKGB duomenimis, Rokiškio apskrityje nuo mobilizacijos slapstėsi per 3 tūkst. asmenų.

Rokiškio krašto partizanų išskirtinis bruožas – aktyvūs veiksmai ir ryšiai su Latvijos laisvės kovotojais. Ypač pasižymėjo tokie vadai, kaip Balys Vaičėnas – Liubartas, Juozas Streikus, kurie pasiekė aukščiausius abiejų tautų partizanų vadovybės laipsnius. Broliai Streikai išliko gyvi ir patys išėjo iš miško tik 1958 m.

Du rokiškėnai tapo 1949 m. Nepriklausomybės akto signatarais – Leonardas Grigonis-Užpalis ir Vytautas Gužas-Kardas.

Rima Mieliūnienė,
Aurelija Čergelienė