Lietuvos nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyrius

Mes esame visuomeninė nepolitinė humanistinė organizacija. Mūsų tikslas – sutelkti Sausio 13-osios įvykiuose dalyvavusius bei šių įvykių atminties puoselėtojus.

Brolija veikia nuo 1998 m. rugsėjo 8 d.

Brolijos nariu gali būti Lietuvos pilietis, sulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus, pasiryžęs ginti ir puoselėti Lietuvos nepriklausomybę, pripažįstantis Brolijos įstatus, dalyvaujantis veikloje ir mokantis nario mokestį.